TAEKWON-DO

Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”

ul. Dąbrówki 28/1 (nad „Biedronką”)
05-300 Mińsk Mazowiecki

TAEKWON-DO

Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”

ul. Dąbrówki 28/1 (nad „Biedronką”)
05-300 Mińsk Mazowiecki

TAEKWON-DO

Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”

ul. Dąbrówki 28/1 (nad „Biedronką”)
05-300 Mińsk Mazowiecki

Taekwon-do

FITNESS

Pływanie

System stopni

W Taekwon-Do stopień zaawansowania adepta odzwierciedla noszony przez niego pas.

Rozróżnia się 10 stopni uczniowskich KUP (które zdobywa się od 10 do 1 KUP) i 9 stopni mistrzowskich DAN, które przydzielane są od I do IX DAN.

Dla­czego w TAEKWON-DO naj­wyż­szym stop­niem jest 9 DAN?

Cyfra „9” jest nie tylko naj­wyż­szą liczbą poje­dyn­czą, jest także wie­lo­krot­no­ścią liczby „3”. W kra­jach Dalekiego Wschodu liczba „3” jest bar­dzo sza­no­wana – w ter­mi­no­lo­gii kore­ań­skiej ozna­cza Króla. Zapi­suje się ją jako trzy poziome kre­ski jedna nad drugą – górna linia ozna­cza niebo, środ­kowa śmier­tel­ni­ków, a dolna ziemię. Wie­rzono, że osoba, która zasłu­żyła się dla swo­jej Ojczy­zny, ludzi i Boga i zdo­łała dojść do poro­zu­mie­nia ze wszyst­kimi czyn­ni­kami, może ubie­gać się o tron. Sym­bol Króla wygląda jak znak trójki. Cyfra „3” pomno­żona przez sie­bie daje „9”, to dla tego 9 DAN jest stop­niem “naj­wyż­szym z wysokich”. Warto również zauważyć, że gdy cyfra „9” zostanie pomnożona przez dowolną inną liczbę jednocyfrową, a otrzymane liczby zostaną dodane razem, odpowiedź zawsze wynosi 9, np. 9×1=9; 9×2=18, 1+8=9 i tak dalej, aż do 9×9=81, 8+1=9. Ponieważ jest to jedyna liczba jednocyfrowa, która ma tą właściwość, fakt ten ponownie wskazuje na liczbę „9” jako początek najbardziej pozytywnych liczb.

Dla­czego w TAEKWON-DO naj­niższym stop­niem jest 10 KUP?

Pozostaje pytanie – po co zaczynamy stopnie szkoleniowe KUP od najniższej z dwucyfrowych liczb czyli „10”? Dlaczego nie zaczynamy od najniższej cyfry i przechodzimy od pierwszego do dziewiątego stopnia, a potem tak samo zaczynamy stopnie DAN? Choć z pewnością byłoby to bardziej logiczne, system numeryczny od 10 do 1 i od 1 do 10 na Dalekim Wschodzie jest ponadczasowy. Byłoby niemożliwe, jeśli nawet nie trochę okrutne, próbować zmienić tą praktykę, która jest nawet przeniesiona do gier dziecięcych. Być może istniał na początku jakiś logiczny powód, jednak wydaje się, że zaginął on już w starożytności. W każdym razie liczba „10” jest najniższą istniejącą dwucyfrową liczbą, w związku z czym początkujący adept musi zacząć od tej liczby, a nie na przykład od „11” lub „12”, które są liczbowo wyższe.

Stopniom uczniowskim przyporządkowany jest odpowiedni kolor pasa. Poszczególne kolory pasów zostały wybrane świadomie i w przeszłości wskazywały na pozycję zajmowaną w społeczeństwie przez osobę, która go nosiła.

Obecnie została utrzymana hierarchia kolorów, a ich znaczenie zostało podporządkowane Taekwon-Do.


                 

 System stopni w Taekwon-Do 

(Dan Gup Jedo)

10 KUP Biały pas symbolizuje niewinność, brak wiedzy i doświadczenia w Taekwon-Do
9 KUP Stopień pośredni
8 KUP Żółty pas jest symbolem ziemi w której roślina zapuszcza korzenie – jest to początek drogi studenta Taekwon-Do
7 KUP Stopień pośredni
6 KUP Zielony pas reprezentuje roślinę, która wykiełkowała i rośnie coraz wyżej w górę stając się coraz silniejszą i coraz bardziej dojrzałą – tak jak roślina zaczyna się rozwijać tak i umiejętności adepta Taekwon-Do stają się coraz większe
5 KUP Stopień pośredni
4 KUP Niebieski pas jest symbolem nieba w kierunku którego wzrasta roślina – tak też wzrastają umiejętności adepta Taekwon-Do
3 KUP Stopień pośredni
2 KUP Czerwony pas oznacza niebezpieczeństwo, umiejętności adepta są na tyle zaawansowane, że stanowią zagrożenie dla ewentualnych przeciwników – na tym etapie adept Taekwon-Do posiada dużą siłę i pewność siebie
1 KUP Stopień pośredni
I – IX DAN Czarny pas oznacza dojrzałość i biegłość w Taekwon-Do, informuje też o tym, że jego posiadacz jest nieczuły na strach i ciemność

Stopnie mistrzowskie DAN oznacza się na pasie cyframi rzymskimi, na jednym z jego końców. Dodatkowo posiadacze czarnych pasów noszą czarne obszycia na bluzie doboku.

Od stopnia IV DAN naszywa się lampasy wzdłuż rękawów bluzy i nogawek spodni – także koloru czarnego.

Posiadacze stopni VII – IX DAN mają, na czarnych lampasach wzdłuż rękawów bluzy i nogawek spodni, dodatkowo naszyty biały pasek o szerokości 1cm.

Posiadacze stopni I – III DAN mają tytuł BOSABUM NIM (pomocnik Instruktora)

Posiadacze stopni IV – VI DAN mają tytuł SABUM NIM (Instruktor)

Posiadacze stopni VII – VIII DAN mają tytuł SAHYUN NIM (Mistrz)

Posiadacze stopnia IX DAN mają tytuł SASUNG NIM (Wielki Mistrz)


 

Wielcy Mistrzowie (GM) promowani na stopień IX DAN osobiście przez Generała Choi Hong Hi
01/07/1997 – GM Rhee Ki Ha, certyfikat GB-9-1 (Wielka Brytania)
08/12/1997 – GM Charles E. Sereff, certyfikat A-9-1 (USA)
08/12/1997 – GM Hwang Kwang Sung, certyfikat K-9-1 (Korea)
01/05/2001 – GM Park Jong-Soo, certyfikat C-9-1 (Kanada)
01/03/2002 – GM Van Binh Nguyen, certyfikat A-9-2 (USA)
01/03/2002 – GM Duc Dang, certyfikat A-9-3 (USA)
21/03/2002 – GM Jung Woo Jin, certyfikat A-9-4 (USA)

Pierwszy DAN – ekspert czy początkujący?

„Jednym z największych nieporozumień w obszarze sztuk walki jest pojęcie, że każdy posiadacz czarnego pasa jest ekspertem. To jest zrozumiałe, że osoby niezorientowane w sztukach walki mogą wyrażać takie opinie. Jednak adepci sztuk walki wiedzą, że nie zawsze tak jest. Zbyt często świeżo upieczeni posiadacze czarnego pasa reklamują się jako eksperci by ostatecznie nawet sami się w tym utwierdzić.

Posiadacze pierwszego stopnia – czarnego pasa umieją zazwyczaj wystarczająco dużo technik aby obronić się przed pojedynczym przeciwnikiem. Takie osoby są tak naprawdę jak pisklaki, które mają wystarczającą ilość piór aby opuścić gniazdo i radzić sobie samemu. Pierwszy stopień jest punktem wyjścia. Adept jedynie zbudował fundament budynku. Budowa domu czeka.

Posiadacz pierwszego czarnego pasa tak naprawdę dopiero teraz będzie zaczynać uczyć się techniki. Opanował alfabet i teraz może zacząć uczyć się czytać. Czekają go teraz lata ciężkiej pracy i nauki, zanim nawet będzie mógł zacząć zastanawiać się czy jest już instruktorem czy ekspertem.

Spostrzegawczy adept, na tym etapie, nagle zda sobie sprawę jak niewiele wie.

Posiadanie czarnego pasa wprowadza nowy obszar odpowiedzialności. Choć jest się początkującym zostaje się wpisanym w zaszczytną wspólnotę posiadaczy czarnych pasów na całym świecie, a działania zarówno w sali treningowej jak i poza nią zaczynają być kontrolowane.

Zachowanie takiej osoby odzwierciedla zachowanie wszystkich posiadaczy czarnych pasów i musi ona stale dążyć do dawania przykładu jako przedstawiciel tej grupy.

Niektóre z tych osób z pewnością staną się ekspertami. Jednakże wielu z nich będzie tkwiło w błędzie i pozostanie nowicjuszami mentalnie i technicznie”.

(Gen. Choi Hong Hi, Encyklopedia Taekwon-Do, Tom I)

FITNESS

Pływanie

Kalendarz wydarzeń

Licencja PZTKD

Oświadczenie trening

Masz aktualne badania lekarskie?

Cennik egzaminów PZTKD

Karta egzaminacyjna

Honorujemy karty SportBENEFITS

Aktualności

Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO Drużyna Klubowa
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO
Drużyna Klubowa
XX Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Ciechanów, 10-12.05.2013
I miejsce w klasyfikacji generalnej klubówXXI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Nowa Ruda, 16-18.05.2014
II miejsce w klasyfikacji generalnej klubówVI Puchar Europy – Budapeszt, Węgry, 11-12.10.2014
III miejsce w klasyfikacji medalowej juniorówXXII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Nowa Ruda, 08-10.05.2015
II miejsce w klasyfikacji generalnej klubówIX Międzynarodowy Turniej MAZOVIA MASTERS CUP – Ciechanów, 21.11.2015
II miejsce w klasyfikacji generalnej juniorówPuchar Polski Seniorów i Juniorów – Rybnik, 11-13.03.2016
II miejsce w klasyfikacji medalowej juniorówXXIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Nowa Ruda, 13-15.05.2016
III miejsce w klasyfikacji generalnej klubówXXV Mistrzostwa Polski Juniorów – 20-21.05.2016, Kłobuck
II miejsce w klasyfikacji medalowejPuchar Polski Seniorów i Juniorów – 04-05.03.2017, Mykanów
II miejsce w klasyfikacji medalowejXXIV Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – 20-21.05.2017, Głubczyce
II miejsce w klasyfikacji medalowejVIII Puchar Europy – 09-11.06.2017, Lublin
I miejsce w klasyfikacji medalowej juniorówPuchar Polski Seniorów i Juniorów – 2-4.03.2018, Mykanów
II miejsce w klasyfikacji medalowej

 

Grand Prix Polski Seniorów i Juniorów – 23-25.03.2018, Głubczyce
III miejsce w klasyfikacji medalowej

XXV Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-Do ITF – 18-20.05.2018, Nowa Ruda
II miejsce w klasyfikacji medalowej

XII Międzynarodowy Turniej MAZOVIA MASTERS CUP – 17-18.11.2018, Ciechanów
I miejsce w klasyfikacji medalowej

Puchar Polski Seniorów i Juniorów – 01-03.03.2019, Nowa Ruda
I miejsce w klasyfikacji medalowej juniorów

Grand Prix Polski Seniorów i Juniorów – 22-24.03.2019, Głubczyce
II miejsce w klasyfikacji medalowej juniorów

XXVIII Mistrzostwa Polski Juniorów i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców – Biała Podlaska 10-11.05.2019
I miejsce w klasyfikacji medalowej młodzieżowców
II miejsce w generalnej klasyfikacji medalowej

XXVI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Nowa Ruda, 24-26.05.2019
I miejsce w klasyfikacji generalnej klubów

Puchar Polski Seniorów i Juniorów – Nowa Ruda, 28.02 -01.03.2020
II miejsce w klasyfikacji medalowej juniorów
III miejsce w generalnej klasyfikacji medalowej zawodów

XXVII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Nowa Ruda, 23-25.10.2020
II miejsce w klasyfikacji medalowej zawodów
III miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów

Grand Prix Polski Seniorów i Juniorów – Pruszcz Gdański, 19-21.03.2021
III miejsce w klasyfikacji generalnej klubów

XXVIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Nowa Ruda – Słupiec, 28-30.05.2021
I miejsce w klasyfikacji punktowej i medalowej

Puchar Polski Seniorów i Juniorów – Nowa Ruda, 08-10.10.2021
I miejsce w klasyfikacji medalowej juniorów
II miejsce w klasyfikacji medalowej zawodów

XV Międzynarodowy Turniej MAZOVIA MASTERS CUP – Ciechanów 22-24.10.2021
I miejsce w klasyfikacji medalowej zawodów
I miejsce w klasyfikacji medalowej juniorów
II miejsce w klasyfikacji medalowej dzieci

Puchar Polski Seniorów i Juniorów – Nowa Ruda, 04-06.03.2022
I miejsce w klasyfikacji medalowej juniorów
I miejsce w generalnej klasyfikacji medalowej

XXXI Mistrzostwa Polski Juniorów i IV Mistrzostwa Polski Młodzieżowców – Panki, 13-15.05.2022
I miejsce w klasyfikacji medalowej juniorów
III miejsce w generalnej klasyfikacji medalowej

XXIX Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Radzyń Podlaski, 28-29.05.2022
I miejsce w klasyfikacji medalowej

Puchar Polski Seniorów, Juniorów, Adapted – Nowa Ruda, 03-05.03.2023
I miejsce w klasyfikacji medalowej juniorów
I miejsce w generalnej klasyfikacji medalowej

Miński Klub Sportowy "TAEKWON-DO"

Taekwon-Do

Miński Klub Sportowy 1994

Taekwon-Do

9 + 13 =

Infornacja:

  • RECEPCJA KLUBU tel: 787 796 064 od godz. 17.00
  • Trener Taekwon-Do tel: 608 497 616
  • Trener Fitness / Pływanie tel: 602 361 229
Bank:
PLN: 84 1020 4476 0000 8102 0079 0840
EUR: 57 1020 4476 0000 8002 0417 5220 (IBAN)

SWIFT: BPKOPLPW

Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”

Adres korespondencyjny:

Jacek Łuniewski
ul. Szpitalna 17/53
05-300 Mińsk Mazowiecki

ADRES KLUBU:

Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”
ul. Dąbrówki 28/1 (nad „Biedronką”)
05-300 Mińsk Mazowiecki